Zajistíme soudní překlady a tlumočení

Soudní překlady neboli překlady s ověřením jsou nezbytnou součástí komunikace s úřady a státní správou. Jazyk, který je v nich nutné používat, se velmi liší od své běžné podoby a proto je důležité, aby překlad či tlumočení prováděl zkušený odborník. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s OK překlady, zajistíme vám profesionální služby na vysoké úrovni – kvalitní soudní překlady a soudní tlumočení, ale také běžné překlady, jejich revizi a běžné tlumočení.

Soudní překlady

Soudní překlady (ověřené překlady/překlady s doložkou a razítkem) jsou překlady určené zejména pro státní orgány (soudy, policii, úřady). Originál nebo notářsky ověřená kopie dokumentu je svázána s překladem překladatele a opatřena doložkou a kulatým razítkem. Doložka je dokladem úplnosti a přesnosti překladu a potvrzením kvalifikace tlumočníka.

Nejčastější soudní překlady: rozsudky, usnesení, opatření, předvolání, výpisy z OR, výpisy z RT, apostily, plné moci, stanovy, společenské smlouvy, znalecké posudky, diplomy, úmrtní listy vysvědčení, rodné listy, oddací listy, atd.

Běžné překlady

Přeložíme pro vás i veškeré obecné překlady, které neobsahují odbornou terminologii. U těchto dokumentů vám také rádi provedeme revizi neboli jazykovou korekturu. Spolupracujeme s rodilými mluvčími!

Nejčastější běžné překlady: korespondence, žádosti, potvrzení, resumé, životopisy, diplomové práce, doporučení, oznámení, korespondence se soudy a úřady, atd.

Soudní tlumočení

Jde o tlumočení komunikace mezi cizinci a státními orgány. Soudně ověřené tlumočení (soudní tlumočení) je tlumočení prováděné soudním tlumočníkem jmenovaným Krajským soudem ČR. Jde o tlumočení při svatbách, jednáních u notáře, u soudů, státních úřadů atd. Tlumočník stvrdí tlumočnický úkon svým podpisem a otiskem tlumočnické pečeti.

Běžné tlumočení

Rádi pro vás zajistíme profesionální tlumočníky na vaše přednášky, školení, prezentace, atd. Vybrat si můžete ze dvou způsobů tlumočení:

  • simultánní tlumočení
    Při simultánním (současném) tlumočení tlumočník hovoří současně s mluvčím, jehož projev překládá. Běžně se užívá při komunikaci k většímu počtu lidí.
  • konsekutivní tlumočení
    Při konsekutivním tlumočení (následném) mluvčí pronese větu a poté ji tlumočník přeloží. Nejčastěji se užívá při obchodních jednáních, u soudů, na policii, u notáře, na konferencích atd.
 

OK překlady

Soudní překlady a tlumočení

česky | english
Volejte: 739 531 636