Slovník pojmů

Soudní ověření

Soudní ověření potvrzuje, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem překládaného/původního dokumentu.

Soudní tlumočník

Soudní tlumočník je tlumočník jmenovaný pro určitý jazyk Krajským soudem ČR, který je oprávněn provádět soudní překlady a tlumočení. Toto stvrzuje tlumočnickou doložkou. Soudní tlumočník je veden v seznamu tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR.

Tlumočnická doložka

Tlumočnická doložka je součástí soudního překladu a obsahuje mimo jiné potvrzení o jmenování soudního tlumočníka Krajským soudem ČR . Doložka dokládá, že překlad souhlasí s originálem a dále obsahuje podpis a razítko soudního tlumočníka, který překlad provedl.

 

OK překlady

Soudní překlady a tlumočení

česky | english
Volejte: 739 531 636